Европроекти

ОРЕГОНА ИНДЪСТРИ ООД изпълнява проект по договор № BG06RDNP001-6.004-0111-C02 , наименование: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ново оборудване в цех за производство на салфетки“ по Оперативна програма „Развитие на селските райони“,.

Обща стойност на проекта:

772 279.54 лв

Европейско финансиране:

328 218.80 лв

Национално съфинансиране: 

57 920.96 лв

Начало: 03.09.2022

Край: 03.09.2022

ОРЕГОНА ИНДЪСТРИ ООД изпълнява проект по договор № BG06RDNP001-6.004-0111-C02 , наименование: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ново оборудване в цех за производство на салфетки“ по Оперативна програма „Развитие на селските райони“,.

Обща стойност на проекта:

772 279.54 лв

Европейско финансиране:

328 218.80 лв

Национално съфинансиране: 

57 920.96 лв

Начало: 03.09.2022

Край: 03.09.2022

ОРЕГОНА ИНДЪСТРИ ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.073-0632 -C01, наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 10 000,00 лв., от които 8500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране.

Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 23.06.2020 г. до 23.09.2020 г. Целта на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.