Мария Ангушева
Управител:
+ 359 888 330 334
e-mail:oregonaindustry@gmail.com
joli
Нели Стефанова
Мениджър продажби:
+ 359 882 486 322
+ 359 886 961 010
e-mail:oregonaindustry.neli@gmail.com
Продажби София:
+ 359 885 208 287
email:oregonaindustry.desi@gmail.com
СКЛАД гр. СОФИЯ
БИЗНЕС ЦЕНТЪР СЕРДИКА
гр. София, п.к. 1330
бул. Акад. Иван Гешов № 2Е
Тел.: +359 2 822 11 15
email:oregonaindustry@gmail.com
joli